Բարդության աստիճանը
00:25:00

Առաջադրանքների ցանկ:

13Մ.
1. Կոմպլեքս թվի իրական/կեղծ մասը 1Մ.
2. Կետին համապատասխանող կոմպլեքս թիվը 1Մ.
3. Տրված կետին համապատասխանող թվի իրական և կեղծ մասերը 3Մ.
4. Չորս կետեր 1Մ.
5. Համալուծ թվին համապատասխանող կետը 1Մ.
6. Չորրորդ կետի կոորդինատները 6Մ.