Կատարիր թվերի բազմապատկումը:
 
Պատասխան՝ 178i=ii 
  
Ի՞նչ թիվ ստացար՝ :