Բարդության աստիճանը
00:10:00

Առաջադրանքների ցանկ:

12Մ.
1. Ճիշտ պնդում 1Մ.
2. Բացասական կեղծ մասերի արտադրյալ 2Մ.
3. Պնդումներ կոմպլեքս թվերի բազմապատկման մասին 1Մ.
4. Արտադրյալի իրական և կեղծ մասերը 2Մ.
5. Կոմպլեքս թվերի արտադրյալի արժեքը 3Մ.
6. Կեղծ թվերի արտադրյալ 3Մ.