Կոորդինատային համակարգում նշված են \(x\) և \(y\) կոորդինատներով կետեր:
 
Koord_plne_001.png
 
Որոշիր \(C\) կետին համապատասխանող կոմպլեքս թվի իրական և կեղծ մասերն ու արգումենտը: 
 
Պատասխան՝ 
 
\(Re\ z =\) 
\(Im\ z =\) 
 
Արկտանգենսի արգումենտում կոտորակը մի ձևափոխիր:
 
argz=arctgii