Բարդության աստիճանը
00:20:00

Առաջադրանքների ցանկ:

7Մ.
1. Թվի արգումենտը 1Մ.
2. Կոմպլեքս թվի եռանկյունաչափական տեսքը 1Մ.
3. Թվի եռանկյունաչափական տեսքը 1Մ.
4. Նշված կետին համապատասխան թիվն ու նրա արգումենտը 3Մ.
5. Կոմպլեքս թվի արգումենտը, arctg 1Մ.