Բարդության աստիճանը
00:03:00

Առաջադրանքների ցանկ:

6Մ.
1. Երկանդամի և փոփոխականի արտադրյալ (սովորական կոտորակներ) 2Մ.
2. Երկանդամների արտադրյալ (ամբողջ թվեր) 2Մ.
3. Երեք արտադրիչների արտադրյալ (տասնորդական կոտորակներ) 2Մ.