Բարդության աստիճանը
00:10:00

Առաջադրանքների ցանկ:

8Մ.
1. Ընդհանուր արտադրիչ (երկանդամներ) 2Մ.
2. Երկանդամների և միանդամների արտադրյալների գումար (ամբողջ թվեր) 2Մ.
3. Չորս միանդամների գումար (աստիճաններ) 4Մ.