Վերլուծիր 36t272t+36 արտահայտությունը արտադրիչների:
 
Ընտրիր ճիշտ պատասխանը՝