Ընդհանուր արտադրիչը դուրս բեր փակագծերից՝ 3.9g+1.3p+7.8:
 
Պատասխան՝ iigip+i