Գտիր 7(k9)t(9k) արտահայտության արժեքը, եթե \(k = 2\), \(t = 3\):
 
Արտահայտության թվային արժեքը հավասար է՝