Բացիր փակագծերը և պարզեցրու արտահայտությունը՝ 11x8y+14y+3.6x
 
Պատասխան՝ \(x +\)\(y\)