1. Թվարկիր բազմության տարրերը՝ բառերով տրված նկարագրի հիման վրա: Բազմության տարրերը դասավորված են նվազման կարգով: 
 
Ընտրիր պատասխանի ճիշտ տարբերակը:
 
2. Համեմատիր \(A =\) 1,2,3,4,5,6 և \(B =\) 6,5,4,3,2,1 բազմությունները:
 
Ընտրիր պատասխանի ճիշտ տարբերակները: