Տրված է 0;3;56;11 բազմությունը: Նշիր նրա այն ենթաբազմությունը, որը բաղկացած է բազմությանը պատկանող բոլոր ամբողջ թվերից:
 
Ընտրիր ճիշտ պատասխանը.