Բարդության աստիճանը
00:10:00
1. Դրական, բնական և կոտորակային ենթաբազմություններ 1Մ.
2. Բազմության նկարագիրը բառերով (թվերով), հավասար բազմություններ 2Մ.
3. Ամբողջ թվերի ենթաբազմություն 1Մ.
4. Բազմության նկարագիրը բառերով (թվեր) 1Մ.