Երկու նավահանգիստներից միաժամանակ իրար ընդառաջ, միևնույն արագություններով շարժվեցին երկու նավակ: 2 ժամ անց նավակները հանդիպեցին: Հոսանքի ուղղությամբ շարժվող նավակը անցավ 11.2 կմ-ով ավել ճանապարհ, քան մյուսը: Հաշվի՛ր գետի հոսանքի արագությունը: 
 
Գետի հոսանքի արագությունը  կմ/ժ է: