Երկու նավահանգիստների միջև հեռավորությունը 196 կմ է: Նավահանգիստներից միաժամանակ իրար ընդառաջ շարժվեցին երկու նավակ, որոնց արագությունները կանգնած ջրում հավասար են: 2.8 ժամ անց նավակները հանդիպեցին: Հոսանքի արագությունը 1 կմ/ժ է:
 
Նավակների արագությունը կանգնած ջրում  կմ/ժ է:
 
Քանի՞ կիլոմետր մինչև հանդիպումը կանցնի հոսանքի ուղղությամբ շարժվող նավակը՝  կմ:
Քանի՞ կիլոմետր մինչև հանդիպումը կանցնի հոսանքին հակառակ շարժվող նավակը՝  կմ: