Երեք դպրոցներում միասին սովորում է 720 աշակերտ: Երկրորդ դպրոցում սովորում է 80-ով ավելի շատ աշակերտ, քան առաջին դպրոցում և 2 անգամ ավելի շատ աշակերտ քան երրորդ դպրոցում: Քանի՞ աշակերտ է սովորում յուրաքանչյուր դպրոցում:
 
Առաջին դպրոցում սովորում է  աշակերտ:   
 
Երկրորդ դպրոցում սովորում է  աշակերտ:
 
Երրորդ դպրոցում սովորում է  աշակերտ: