Աշակերտը 1200 դրամով գնեց տետրեր և գրիչներ: Գրիչների վրա նա ծախսեց 3 անգամ ավելի շատ գումար, քան տետրերի: Որքա՞ն գումար ծախսեց աշակերտը տետրերի և գրիչների վրա:
 
Տետրերի վրա աշակերտը ծախսեց  դրամ:   
 
Գրիչների վրա աշակերտը ծախսեց  դրամ: