Արդյո՞ք x2+3x1=0 հավասարումը մեկ անհայտով գծային հավասարում է:
 
Ընտրի՛ր ճիշտ պատասխանը`