Բարդության աստիճանը
00:10:00
1. Գծային հավասարում, թվային հայտարար 2Մ.
2. Գծային հավասարում, թվային հայտարար, աջ մասում ամբողջ թվեր 2Մ.
3. Հավասարման ազատ անդամ 1Մ.
4. a-kx=c տեսքի գծային հավասարում 3Մ.
5. Գծային հավասարում, աջից նիշեր 2Մ.