Բարձրացրու 3b5m3 միանդամը չորրորդ աստիճան:
  
Պատասխան՝ 3b5m34=ibimi