Հաշվիր 4x2x132x4x1 արտահայտության արժեքը, եթե x=27

Պատասխանը գրիր կրճատված կոտորակի տեսքով:

1. Եթե պատասխանը ամբողջ թիվ է, ապա հայտարարում գրիր \(1\)
2. Մինուսի նշանը գրիր հայտարարում

Պատասխան՝ 4x2x132x4x1=ii