Կրկնակի անհավասարումներ
Անհավասարության երկու նշան պարունակող անհավասարումները կոչվում են կրկնակի անհավասարումներ:
Կրկնակի անհավասարումը կարելի է փոխարինել անհավասարումների համակարգով: Լուծել կրկնակի անհավասարումը նշանակում է լուծել անհավասարումների համակարգը:
Օրինակ
Լուծենք 24<3x<72 կրկնակի անհավասարումը:
 
1. Տրված կրկնակի անհավասարումը փոխարինում ենք անհավասարումների համակարգով՝
 
24<3x3x<72
 
2. Առաջին անհավասարումից ստանում ենք՝ x>8, երկրորդից՝ x<24
 
3. Ստացված միջակայքերը նշում ենք թվային առանցքի վրա և գտնում ենք դրանց հատումը՝
 
00.bmp
 
4. Համակարգի (հետևաբար, նաև կրկնակի անհավասարման) լուծումը (8;24) միջակայքն է:
Աղբյուրները
Ս. Մ. Նիկոլսկի, Մ.Կ. Պոտապով, Ն.Ն. Րեշետնիկով, Ա.Վ. Շեվկին, Հանրահաշիվ, 8-րդ դասարան, Անտարես, 2012: