Լուծիր տրված հավասարումը՝ 5x2=4
 
Առաջինը տեղադրիր մեծ արմատը:
 
Պատասխան՝  և