Լուծիր հետևյալ հավասարումը՝ 5x24=4
 
Առաջինը տեղադրիր մեծ արմատը:
 
Պատասխան՝  և