Գտիր հետևյալ անհավասարման ամենափոքր ամբողջ լուծումը՝ x+5<22
 
Պատասխան՝