Բարդության աստիճանը
00:10:00
1. Մոդուլը հավասար է զրոյի 1Մ.
2. Տրված թիվը լուծում է, կամ ոչ 1Մ.
3. Մոդուլով սովորական անհավասարում 3Մ.
4. Մոդուլով անհավասարման լուծման ընտրություն 1Մ.
5. Մոդուլով անհավասարման ամենամեծ ամբողջ բացասական լուծման ընտրություն 1Մ.