Տրված է 8va=9 հավասարումը: Եթե արտահայտել \(a\) -ը, ապա կստացվի՝
 
i=ii