Բարդության աստիճանը
00:05:00

Առաջադրանքների ցանկ:

11Մ.
1. Հանրահաշվական կոտորակի սահմանումը 2Մ.
2. Կոտորակը հավասար է զրոյի, կոտորակը որոշված չէ 2Մ.
3. Կոտորակն իմաստ չունի (քառակուսիների գումար) 4Մ.
4. Փոփոխականի արտաքսումը հանրահաշվական կոտորակից 3Մ.