Կատարիր հանրահաշվական կոտորակների բաժանումը:
 
q16pb:q3pbd=iii