Հանրահաշվական կոտորակը բարձրացրու աստիճան:
  
Առաջին պատուհանում գրիր կոտորակի նշանը: Եթե կոտորակը դրական է, ապա տեղադրիր \(«+»\) նշանը:
 
2x10y33z48=iixiyiizi