Կատարիր հանրահաշվական կոտորակների բաժանումը`
 
15a2a2144:15aa12=iiii