Պարզեցրու mp7+147p արտահայտությունը:
 
Ընտրիր պատասխանի ճիշտ տարբերակները: