Պարզեցրու 19p+13p7p6p7+13p+47p արտահայտությունը:
 
Պատասխան` ip+ipi