Պարզեցրու արտահայտությունը՝ abba7abab
 
Պատասխան՝ iaii