Գտիր հավասարման արմատները՝ 28x8x+3=0
Առաջինը գրիր փոքր արմատը: 
 
 Պատասխան՝ \(x  =\)  և \(x  =\)