Այս եռանդամը վերլուծիր գծային արտադրիչների՝ x2+5x+6
 
Առաջինը տեղադրիր մեծ արմատը:
  
Պատասխան՝ x2+5x+6\(=\)(x+i)(x+i)