Կրճատիր այս կոտորակը՝ x22x2+3x10
 
Պլյուս և մինուս նշանները գրիր առանձին պատուհաններում:
Ստացված կոտորակը՝ xiixii