Գտիր x2+4x+3=0 հավասարման արմատները: 
 
Առաջինը տեղադրիր մեծ արմատը:
 
 x1 \(=\)   և  x2 \(=\)