Բարդության աստիճանը
00:20:00

Առաջադրանքների ցանկ:

7Մ.
1. Հավասարման արմատների քանակը 1Մ.
2. Քառակուսային հավասարում (а-ն հավասար չէ 1) 2Մ.
3. Կոտորակային արտահայտության որոշման տիրույթը 2Մ.
4. Իռացիոնալ հավասարում 2Մ.