Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Արմատների բանաձևը

Բարդություն հեշտ

1
2. Ընտրել արմատները

Բարդություն հեշտ

1
3. Հավասարման լուծում

Բարդություն հեշտ

1
4. Հավասարման կազմում

Բարդություն միջին

2
5. Ռացիոնալ հավասարում

Բարդություն միջին

2
6. Ուղղանկյան լայնությունը

Բարդություն միջին

2
7. Հավասարման ձևափոխություն

Բարդություն միջին

2
8. Նոր փոփոխականի ներմուծելը

Բարդություն բարդ

3
9. Եռանդամի արժեքը

Բարդություն բարդ

3
10. Հավասարության տեղի ունենալը

Բարդություն բարդ

3

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար