Գտիր քառակուսային հավասարման տարբերիչը 2x2+9x+13=0
 
Պատասխան՝ D=i