Կազմիր քառակուսային հավասարում, որում՝ 
 
ավագ անդամի գործակիցը հավասար է 4 -ի,
\(x\)-ի գործակիցը հավասար է 9 -ի,
ազատ անդամը հավասար է 2.53 -ի:
 
Պատասխան՝ ix2+ii+i=0