Լուծիր խնդիրը:
  
Գտիր ուղղանկյուն եռանկյան ներքնաձիգը, եթե նրա էջերը հավասար են 2 սմ և 27 սմ:
 
Պատասխանը կլորացրու հարյուրերորդական թվի ճշտությամբ:
 
Պատասխան՝  սմ: