Թեորեմ: Եթե որևէ ամբողջ թիվ ամբողջ գործակիցներով բազմանդամի արմատ է, ապա այն բազմանդամի ազատ անդամի բաժանարարն է:
 
Արդյո՞ք այս թեորեմը կարելի է կիրառել  6x2n+7x315x2+1.7  բազմանդամի նկատմամբ:
 
Ընտրիր ճիշտ տարբերակը: