Գտիր բազմանդամի ամբողջ արմատը՝  P2x=(x3)(x8.7)
  
Պատասխան՝