Բարդության աստիճանը
00:05:00

Առաջադրանքների ցանկ:

4.5Մ.
1. Բազմանդամի արմատները (արտադրյալ, բնական թվեր) 2Մ.
2. Բազմանդամի արմատները (արտադրյալ, մեկ արմատ) 1Մ.
3. Բազմանդամի ամբողջ, ռացիոնալ կամ իռացիոնալ արմատները 1Մ.
4. Երրորդ աստիճանի բազմանդամի ամբողջ արմատները 0.5Մ.