Տրված է  Pnx բազմանդամի արժեքը  x=5  կետում՝  Pn5=24
 
Գտիր Pnx բազմանդամը  x5-ի վրա բաժանելուց ստացված \(R\) մնացորդը:
 
Պատասխան՝  \(R =\)