Տրված է  Pd=36d13+78d6+6  բազմանդամը: Արդյո՞ք գոյություն ունի  da  տեսքի միանդամ, որի վրա տրված բազմանդամը բաժանելիս մնացորդում ստացվում է  23  աստիճանի բազմանդամ:
 
Պատուհանում գրիր «կա» կամ  «չկա»:
 
Պատասխան՝