Ո՞ր անհավասարումն է համարժեք  z2+75<7z23 անհավասարմանը:
 
Ընտրիր ճիշտ տարբերակը: